پیام مدیریت:

با درود
هر 500 سال شاهد عوض شدن اندکی پیشرفت دنیا بوده ایم تا 200 سال قبل که دنیا به اندازه کل تاریخ عوض شد و امروزه دنیا آنقدر سرعت عوض شدن گرفته که حتی به 3 سال یکبار رسیده انقدر نزدیک شدیم که درچند سال آینده انسان کلا قابل ترمیم و بازسازیست و چقدر خوب است که ما ایرانیان همچون گذشته  ثابت کرده ایم از سایر کشورها قدرت عوض شدن و پیشرفت را داریم مانند سایر دانشمندانی از جمله محمدزکریای رازی ، ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی و در عصر حاضر پروفسور سمیعی در جهان بوده و هستیم.
(یادتون نره که دنیای امروز با گذشته ، تفاوت بسیار زیادی کرده مشکل اساسی اینه که متاسفانه دنیا عوض شد ولی ما عوض نشدیم.)

کلیه حقوق نزد گرمسال محفوظ است.طراح سایت: رامندسرور